Cestovni flexibilni stupići

Stupić FlexSmart dizajniran je prvenstveno za gradske jezgre, parkinge, biciklističke staze.

Isto tako mogu se koristiti i za usmjeravanje prometa. Zahvaljujući proizvodnoj metodi i visoko kvalitetnom materijalu stupić je jako fleksibilan i otporan na udarce.

Nakon udarca stupić se vrača u prvobitno stanje i ne oštečuje vozilo.

U ponudi imamo sa KATADIOPTERIMA i bez

Flexibilni stupići, Signalizacija i oprema, Brtonigla, Istra

DEBLJINA: FI80

MODELI: V40 / V65 / V80 / V100

MATERIJAL: PU

U PROIZVODNJI SE KORISTI VISOKO FLEXI GUMIRANI MATERIJAJ

100% SE VRAČA U PRVOBITNO STANJE

OTPORAN NA PREKO 1000 UDARACA

ADITIVI UGRAĐENI SA UV ZAŠTITOM

PROIZVEDENO U SKLADU SA UN PROPISOM 12899-3

FLEKSIBILNA REFLEKTIRAJUČA FOLIJA