Građevinski mobilni semafor

Prilikom radova na cestama kada se promet mora odvijati naizmjenično jednim prometnim trakom, a prometna situacija onemogućava sigurno odvijanje prometa, neophodno je regulaciju prometa vršiti mobilnim semaforima.

Uporaba: na prigradskim i gradskim cestama, te u zonama gradnje.

Građevinski mobilni semafor

LED MOBILNI SEMAFOR FI 200:

DIMENZIJA OTVORENOG SEMAFORA: VISINA 232 cm

DIMENZIJA SKLOPLJENOG SEMAFORA: 81x48x69cm V

NAPAJANJE: 12V/100Ah

AUTONOMIJA SA 12V/100Ah: 150 SATI

PAKIRANJE: 1 KOMAD-KUTIJA ( 2 KOMADA U PARU )

TEŽINA:  70 KG/PAR